Over ons

De Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid, de Nierpatiëntenvereniging Nederland, en de Whiplashstichting Nederland zijn al vele jaren actief op het gebied van de specifieke aandoening in relatie tot arbeid en sociale zekerheid. Tussen onze organisaties bestaan vele vormen van samenwerking en wij hebben elkaar dan ook snel gevonden in het project POM.

Met dat project beogen we niet alleen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het sociaal medische beoordelen, maar ook een nieuwe vorm van patiëntenparticipatie te ontwikkelen. Beide doelstellingen reiken verder dan alleen de zogenaamde WIA- en Wajong-keuringen. Sociaal medische beoordelingen vinden ook plaats door bedrijfsartsen en in het kader van de Wmo en de Participatiewet. Om die reden hebben wij als organisaties ook wegbereider willen zijn voor veel andere patiëntenorganisaties als het gaat om patiëntenparticipatie op die verschillende terreinen.

Naast het project POM en de daarbij gehanteerde methoden en ontwikkelde praktijk, doen wij dat ook nog met andere projecten en producten. Zie daarvoor de afzonderlijke websites.